Poľovníkov svet
Kategórie tovaru

Zbrane

Zbrane a strelivo nie je možné zakúpiť prostredníctvom e-shopu.
Zbrane a strelivo je možné zakúpiť len osobne na adrese:
Malé Bedzany,
Hlavná 8,
95501 Topoľčany,
najlepšie po telefonickom dohovore na tel. čísle 0910 370 259, 0948 003 705 alebo emailom info@polovnikovsvet.sk
do: